Bestuur

“De kerk plaatst zich weer in het hart van de samenleving, waar hij thuis hoort”

Het bestuur van het Noodfonds Wageningen wordt gevormd door zes personen, die lid zijn van verschillende kerken in Wageningen. Het bestuur bepaalt het beleid van het noodfonds en is verantwoordelijk voor de financiële continuïteit.

  • Kees van Schagen – voorzitter
  • Rikje van de Weerd – secretaris
  • Dick Verkerk – penningmeester
  • Monique Zwetsloot – bestuurslid
  • Frank Goessens – bestuurslid
  • Harm Smit – bestuurslid


Boven: Rikje van de Weerd, Frank Goessens, Harm Smit
Beneden: Dick Verkerk, Monique Zwetsloot, Kees van Schagen