Bestuur

“De kerk plaatst zich weer in het hart van de samenleving, waar hij thuis hoort”

Het bestuur van het Noodfonds Wageningen wordt gevormd door zes personen, die lid zijn van verschillende kerken in Wageningen. Het bestuur bepaalt het beleid van het noodfonds en is verantwoordelijk voor de financiële continuïteit.

    • Harm Smit – voorzitter
    • Joke de Jong – secretaris
    • Dick Verkerk – penningmeester
    • Frank Goessens – bestuurslid
    • Siem Hiemstra – bestuurslid