Noodfonds Wageningen

“Het kan iedereen overkomen, dat men in een crisissituatie belandt”

 

De Wageningse kerken hebben het initiatief genomen om een noodfonds op te richten. Het noodfonds richt zich op het verschaffen van incidentele, financiële hulp in schrijnende gevallen voor personen of gezinnen uit Wageningen. Voor leden van Wageningse kerken bestaat de mogelijkheid om geholpen te worden door de diaconie van hun eigen kerkgemeenschap. Noodfonds Wageningen wil er ook zijn voor mensen die geen lid van een Wageningse geloofsgemeenschap zijn.